Práce a mzda 4/2021
Obálka časopisu Práce a mzda 4/2021

Téma měsíce

Povinné testování zaměstnanců

S účinností od 3. 3. 2021 je mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR zavedeno povinné testování zaměstnanců při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele.

Najdete na stránce 10