Práce a mzda 4/2020
Obálka časopisu Práce a mzda 4/2020

Téma měsíce

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) je jednou z povinností zaměstnavatelů, vyplývající z ust. § 38 odst. 4 a

Najdete na stránce 10