Práce a mzda 4/2019
Obálka časopisu Práce a mzda č. 4/2019

Téma měsíce

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018

Evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP) je primární doklad, jímž se pro účely důchodového pojištění a jeho výši prokazuje získaná doba důchodového pojištění, výše dosaženého…

Najdete na stránce 7