Práce a mzda 3/2023
Obálka časopisu Práce a mzda 3/2023

Téma měsíce

Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina

Občané Ukrajiny a v některých případech i příslušníci dalších tzv. třetích států, kteří uprchli před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, měli v minulém roce možnost požádat v členských státech EU o…

Najdete na stránce 6

Obsah vydání

Články

Otázky a odpovědi