Práce a mzda 3/2022
Obálka časopisu Práce a mzda 3/2022

Téma měsíce

Katalog prací

S účinností od 1. 1. 2022 byla novelizována nařízení vlády, která upravují nebo významně ovlivňují platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízením vlády č.

Najdete na stránce 6