Práce a mzda 3/2021
Obálka časopisu Práce a mzda 3/2021

Téma měsíce

Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, za rok 2020 nebude odrážet žádné významné…

Najdete na stránce 10