Práce a mzda 3/2020
Obálka časopisu Práce a mzda 03/2020

Téma měsíce

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019

Podmínky pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění při výpočtu daně z příjmů fyzických osob jsou upraveny v příslušných ustanoveních zákona č.

Najdete na stránce 10

Obsah vydání

Články

Pracovní situace

Otázky a odpovědi