Práce a mzda 3/2019
Obálka časopisu Práce a mzda č. 3/2019

Téma měsíce

Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob

Příjmy ze závislé činnosti se podle § 6 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "

Najdete na stránce 8