Práce a mzda 2/2023
Obálka časopisu Práce a mzda 2/2023

Téma měsíce

Změny v oblasti pracovnělékařských služeb

Na konci srpna 2022 přijala vláda usnesení, které je označováno jako Antibyrokratický balíček a jehož cílem je ulevit mj. zaměstnavatelům od leckdy zbytečných povinností a administrativy s tím…

Najdete na stránce 8