Práce a mzda 2/2020
Obálka časopisu Práce a mzda 2/2020

Téma měsíce

Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020

S účinností od 1. 1. 2020 byla novelizována všechna nařízení vlády, která upravují nebo významně ovlivňují platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Najdete na stránce 9