Práce a mzda 2/2019
Obálka časopisu Práce a mzda 2/2019

Téma měsíce

Cestovní náhrady zaměstnanců 2019

Pokud zaměstnancům vzniknou jakékoliv výdaje, je jim zaměstnavatel povinen poskytnout související náhrady (viz ust. § 151 ZP). Mezi…

Najdete na stránce 9