Práce a mzda 12/2022
Obálka časopisu Práce a mzda 12/2022

Téma měsíce

K některým změnám v nemocenském pojištění

Dnem 1. prosince 2022 nabyl účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně…

Najdete na stránce 9