Práce a mzda 12/2019
Obálka časopisu Práce a mzda č. 12/2019

Téma měsíce

Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část

V návaznosti na legislativní změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2020 je měněn proces předávání tiskopisů o rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti od ošetřujícího lékaře k zaměstnavateli a…

Najdete na stránce 9