Práce a mzda 1/2023
Obálka časopisu Práce a mzda 1/2023

Téma měsíce

Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele

Na základě zákona č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální…

Najdete na stránce 8