Práce a mzda 1/2020
Obálka časopisu Práce a mzda č. 1/2020

Téma měsíce

Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020

Výše minimální mzdy je závazná pro všechny zaměstnavatele podnikatelské i nepodnikatelské sféry, tedy pro ty, kteří odměňují své zaměstnance mzdou i platem. Podle

Najdete na stránce 10