Práce a mzda 1/2019
Obálka časopisu Bezpečnost a hygiena práce 1/2019

Téma měsíce

Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018

Za rok 2018 mohou zaměstnanci na základě novely č. 170/2017 Sb., zákona o daních z příjmů, konkrétně jeho § 38k, požádat o provedení ročního…

Najdete na stránce 9