Práce a mzda 11/2022
Obálka časopisu Práce a mzda 11/2022

Téma měsíce

Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023

Na základě zákona o důchodovém pojištění se pro každý kalendářní rok mění základní parametry pro výpočet důchodů a dále se zvyšují od 1. ledna…

Najdete na stránce 8

Obsah vydání

Články

Otázky a odpovědi