Práce a mzda 11/2020
Obálka časopisu Práce a mzda 11/2020

Téma měsíce

Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury

Budoucnost práce stojí na čtyřech pilířích: flexibilita, efektivita, udržitelnost a schopnost se učit. HR se může zcela redefinovat jako strategický a lidský partner byznysu.

Najdete na stránce 10