Práce a mzda 11/2019
Obálka časopisu Práce a mzda č. 11/2019

Téma měsíce

Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část

Přicházející rok 2020 se stane v oblasti evidence dočasných pracovních neschopností pojištěnců, navazující výplaty nemocenského a změn komunikace mezi povinnými subjekty průlomovým v rozšíření…

Najdete na stránce 8

Obsah vydání

Články

Otázky a odpovědi