Práce a mzda 10/2022
Obálka časopisu Práce a mzda 10/2022

Téma měsíce

Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného

Jedním z plnění, kterého se zaměstnanci dostává v souvislosti se skončením pracovního poměru, je odstupné. Jeho účelem je dle judikatury Nejvyššího soudu kompenzovat zaměstnanci v zákonem…

Najdete na stránce 5