Práce a mzda 10/2020
Obálka časopisu Práce a mzda 10/2020

Téma měsíce

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU

Dne 30. 7. 2020 nabyla účinnosti novela zákoníku práce přijatá jako zákon č. 285/2020 Sb. (dále…

Najdete na stránce 10