Práce a mzda 10/2019
Obálka časopisu Práce a mzda 10/2019

Téma měsíce

Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru

Je obecně známo, že v aplikační praxi vyvolávají největší spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli spory související se skončením pracovního poměru. Hlavní příčinou tohoto jevu je skutečnost, že v…

Najdete na stránce 7