Práce a mzda 12/2018

Téma měsíce

Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení

V období posledních tří let eviduje Česká správa sociálního zabezpečení zvyšující se počet náhradních identifikátorů občanů ze zahraničí pro evidenci v nemocenském a důchodovém pojištění. Za tímto…

Najdete na stránce 9