Bezpečnost a hygiena práce 7-8/2020
Obálka časopisu Bezpečnost a hygiena práce 7-8/2020

Téma měsíce

Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění

V důsledku současné epidemiologické situace způsobené koronavirem, resp. SARS-CoV-2, příspěvek reflektuje a navrhuje opatření ke snížení rizika šíření COVID-19. V dané rovině se zaměřujeme na…

Najdete na stránce 2