Bezpečnost a hygiena práce 5/2022
Obálka časopisu Bezpečnost a hygiena práce 5/2022

Téma měsíce

Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky

Mikropodniky a malé podniky tvoří téměř 99 % podniků v Evropské unii a zaměstnávají téměř 50 % pracovníků v EU. Značná část mikropodniků a malých podniků používá z důvodu přežití na trhu strategie…

Najdete na stránce 2