Bezpečnost a hygiena práce 3/2019
Obálka časopisu Bezpečnost a hygiena práce č. 3/2019

Téma měsíce

Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích

1. Úvod Mikropodniky a malé podniky představují přibližně 99 % všech nefinančních podniků v Evropské unii, což je přes 20 milionů podniků. Mikropodniky a malé…

Najdete na stránce 2