Bezpečnost a hygiena práce 2/2021
Obálka časopisu Bezpečnost a hygiena práce 2/2021

Téma měsíce

Novela zákoníku práce a jiné úkony v obecném zájmu

Tímto článkem se chceme ještě jednou vrátit k novele zákoníku práce provedené zákonem č. 285/2000 Sb.

Najdete na stránce 2