Bezpečnost a hygiena práce 12/2021
Obálka Bezpečnost a hygiena práce 12/2021

Téma měsíce

Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry

Terciární sektor, neboli také sektor služeb, patří v 21. století mezi největší sektor světového hospodářství. Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce v oblasti terciární sféry je již…

Najdete na stránce 2