Bezpečnost a hygiena práce 12/2020
Obálka časopisu Bezpečnost a hygiena práce 12/2020

Téma měsíce

Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Skladování technických plynů

S nebezpečím výbuchu se setkáváme v běžném životě téměř denně. Výbušná atmosféra může vznikat i při takových činnostech jako jsou práce s některými barvami a ředidly, plnění paliva do automobilů,…

Najdete na stránce 2