Bezpečnost a hygiena práce 12/2019
Obálka časopisu Bezpečnost a hygiena práce 12/2019

Téma měsíce

Staveniště je stále jedno z nejrizikovějších pracovišť

Staveniště, vzhledem k prováděným činnostem a neustálým změnám pracovního prostředí a pracovních podmínek, patří mezi vysoce riziková pracoviště. Na staveništích se často provádějí velmi rizikové…

Najdete na stránce 2