Bezpečnost a hygiena práce 12/2016
Obálka časopisu Bezpečnost a hygiena práce 12/2016

Téma měsíce

Problematika hodnocení a užití ruky v pracovním procesu

Přes veškerou mechanizaci a automatizaci pracovních procesů se neobejdeme bez práce ruky. Práce rukou, vykonávané v různých oborech, mající specifický charakter pracovních úkolů, jsou při jejím…

Najdete na stránce 2