Bezpečnost a hygiena práce 1/2019
Obálka časopisu Bezpečnost a hygiena práce 1/2019

Téma měsíce

Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení

V říjnu 2018 byla schválena norma ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem na použití, která je účinná k 1. 11. 2018. Norma používá společnou…

Najdete na stránce 2