Bezpečnost a hygiena práce 11/2021
Obálka časopisu Bezpečnost a hygiena práce 11/2021

Téma měsíce

Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům

Významnou povinnost ukládá zaměstnavatelům zákoník práce v ustanovení § 104. Jsou povinni poskytovat těm zaměstnancům, u nichž to vyžaduje…

Najdete na stránce 2