Bezpečnost a hygiena práce 11/2016
Obálka časopisu Bezpečnost a hygiena práce 11/2016

Téma měsíce

Organizační odolnost, aneb cesta k úspěchu

V dnešním čím dál tím složitějším a neustále se měnícím světě hledají organizace cesty k úspěchu. Jedním z nových modelů, který je vybudován na základě dlouholeté zkušenosti a komunikace se…

Najdete na stránce 2