Bezpečnost a hygiena práce 10/2021
Obálka Bezpečnost a hygiena práce 10/2021

Téma měsíce

Zemní a výkopové práce - druhá nejrizikovější činnost na staveništi

Zemní a výkopové práce mohou vést k závažným či smrtelným úrazům zaměstnanců na staveništi. Tyto práce jsou obzvláště nebezpečné, jelikož k sesutí výkopu může dojít velice rychle, což omezuje…

Najdete na stránce 2