VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Wolters Kluwer ČR jsou uvedeny na webových stránkách našeho eshopu.

 

VÝPOČET CENY PLACENÉ SLUŽBY

Cena za zřízení a poskytování placené služby poskytované uživateli za úplatu je vždy stanovena podle aktuálního ceníku poskytovatele přístupného na stránkách poskytovatele.
Roční ceny předplatného činí:

  • Práce a mzda Digital: 3 555 Kč bez DPH 4 302 Kč s DPH
  • Práce a mzda Optimum: 5 595 Kč bez DPH 6 770 Kč s DPH
  • Práce a mzda Komplet: 10 595 Kč bez DPH 12 820 Kč s DPH
  • Bezpečnost a hygiena práce: 2 045 Kč bez DPH 2 474 Kč s DPH

Cena služby je aktuální k datu objednávky. Při objednání služby v období leden až září je cena ročního předplatného dělena dvanácti a násobena počtem měsíců zbývajících do konce kalendářního roku. Do patnáctého dne v měsíci je započítán i tento měsíc, od šestnáctého dne je cena kalkulována až od dalšího měsíce. (Příklad: Roční předplatné činí 10 000 Kč, zákazník objednává 10. 3. 2021. Výše předplatného v tuto chvíli činí 10 000/12*10, tj. 8 333 Kč, a je na období 10. 3. 2021 až 31.12.2021.) Při objednání služby v období říjen až prosinec je k ceně celoročního předplatného na následují rok připočten počet dvanáctin (měsíců), které zbývají do konce aktuálního roku. (Příklad: Roční předplatné činí 10 000 Kč, zákazník objednává 10. 11. 2021. Předplatné je v tuto chvíli kalkulováno na období čtrnácti měsíců a činí 10 000 + (10 000/12*2), tj. 11 667 Kč, a je na období 10. 11. 2021 až 31. 12. 2022.)
Zákazník v okamžiku objednávky vždy vidí skutečnou cenu, kterou za službu zaplatí.

Poskytovatel je oprávněn měnit ceník, strukturu i výši cen za službu za podmínek VOP.

Prohlášení o ochraně osobních údajů