Slovník pojmů

Přehled všech pojmů

 • a

  Agenturní zaměstnávání
  Jeden z případů závislé práce, kdy agentura práce jako zaměstnavatel disponující příslušným povolením dočasně a za…
 • c

  Cestovní náhrady
  Cestovní náhrady jsou náhrady výdajů, které vzniknou zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce. Poskytuje je zaměstnavatel za cestovní…
 • d

  Dovolená
  Dovolená je pracovní volno, uvolnění z pracovních povinností zaměstnance, je placené a slouží k rekonvalescenci pracovní síly…
 • e

  Evidence pracovní doby
  Evidence, kterou musí vést zaměstnavatel ve vztahu ke svým zaměstnancům v pracovním poměru, která je podkladem pro zúčtování mzdy či…
 • g

  GDPR
  General Data Protection Regulation – anglická zkratka pro evropské nařízení (2016/679) zabývající se ochranou osobních údajů a…
 • h

  Hrubá mzda
  Označení pro odměnu za práci před tím, než z ní zaměstnavatel odvede podle zvláštních právních předpisů příslušnou
 • m

  Minimální mzda
  Nejnižší přípustná odměna za práci v pracovněprávním vztahu, základna pro odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění …
  Mzda
  Mzdou jsou peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její…
 • n

  Náležitosti pracovní smlouvy
  Tři ujednání, která jsou nezbytná k tomu, aby mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vznikl pracovní poměr. Jde konkrétně o…
 • p

  Plat
  Odměna za práci v pracovním poměru poskytovaná zaměstnancům zaměstnavatele uvedeného v ustanovení § 109 odst. 3