Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ

Téma:

Jaké všechny podmínky musí jednatel společnosti s r. o. splnit, aby mohl obdržet stravenky a jejich příslušná část dle zákona o daních z příjmů byla daňově uznatelným nákladem? Musí sepsat smlouvu o výkonu funkce, kde sepíše, že má nárok na stravenky s tím, že musí odpracovat 3 hodiny denně a jeho pracovní doba bude např. 3 hodiny denně. Tuto smlouvu schválí valná hromada. Povede docházku, kde uvede ty dny, kdy pracuje. Za dny, které odpracuje nad 3 hodiny, náleží daňově uznatelná stravenka. Musí mít stanovenou i odměnu jednatele, tj. příjem dle § 6 zákona o daních z příjmů, aby byl považován dle zákona o daních z příjmů za zaměstnance, který tento benefit může pobírat? Může být tato odměna v minimální výši, např. od 1 Kč nebo musí být dodrženy ustanovení zákona o minimální mzdě a nejnižší zaručené mzdě, když vede docházku? Tzn. vztahují se i na jednatele s docházkou požadavky na minimální a nejnižší zaručenou mzdu? 2. Spolupracující osoba OSVČ Podnikající OSVČ má spolupracující osobu, manželku. Je nějaká možnost, aby i OSVČ a spolupracující osoba s příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů obdrželi daňově uznatelné stravenky?

S. G.

27. 2. 2017

Odpověď na tuto otázku je dostupná pouze předplatitelům

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků

Josef Rajdl