Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění

Téma:

Nastupuje k nám zaměstnanec na DPČ. V původním zaměstnání dostal výpověď, bylo mu vyplaceno odstupné, tudíž je nyní od 2. 10. 2020 veden na úřadu práce a nepobírá podporu. Od 19. 10. 2020 k nám nastoupí na DPČ. Odměna z této DPČ nepřesáhne měsíčně 7 300 Kč hrubého (1/2 min. mzdy). Znamená to tedy, že v případě, že mu bude měsíčně zúčtována částka v rozmezí 5 000 - 7 300 Kč hrubého, bude i nadále státním pojištěncem a já mu budu ze mzdy odvádět sociální i zdravotní pojištění pouze z dosaženého příjmu a nebudu muset doplácet zdravotní pojištění do částky minimálního vyměřovacího základu?
Všude jsem se dočetla, že ÚP platí zdravotní pojištění za osoby, které:
 a) pobírají podporu,
b) nepobírají podporu (odstupné, vyčerpání doby podpory) a jsou nadále v evidenci ÚP,
c) osoby v evidenci, které mají příjem na DPČ do 3000 Kč (hrubého) měsíčně.
Jak je to v případě osoby, která nepobírá podporu, pracuje na DPČ s příjmem do 7 300 Kč za měsíc, nikde nemohu najít. Kolegyně účetní se přiklánějí spíš k názoru, že pro ZP musím provádět doplatek do minimálního vyměřovacího základu, já si spíš myslím, že pokud splňuje podmínku DPČ do 7 300 Kč, bude nadále registrován na ÚP, který jej bude zdravotní pojišťovně vykazovat jako státního pojištěnce, tudíž za něj budu odvádět pojistné jen z dosaženého příjmu, bez doplatku do minimálního vyměřovacího základu.
Nerada bych se pletla, aby nám pak nebyla ZP doměřená dlužná částka, včetně penále. Jak bych případně pojišťovně pak doložila (jakými doklady), že se jedná o státního pojištěnce, tudíž jsem neodváděla ZP alespoň z částky minimálního vyměřovacího základu? Na ÚP se nelze dovolat, abych se přesvědčila, že se i nadále bude jednat o pojištěnce, za kterého je plátcem ZP stát. Inspektorát nezná odpověď a ZP bude postupovat podle toho, co jí nahlásí Úřad práce, který případné vyřazení zaměstnance z evidence provede až zpětně. Prosím o odpověď a zároveň případně i odkaz na §, ve kterém bych našla tento konkrétní případ. 

U. H.

15. 10. 2020

Odpověď na tuto otázku je dostupná pouze předplatitelům

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků

Ing. Antonín Daněk

Ing. Antonín Daněk