Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima

Vyměřovacím základem zaměstnance pro odvod pojistného je za rozhodné období kalendářního měsíce úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Pokud se na zaměstnance a zaměstnavatele (jako plátce pojistného) vztahuje povinnost dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ nebo jeho poměrnou část, musí být stanovené zákonné minimum dodrženo. Jestliže příjem zaměstnance povinného minima nedosahuje, musí zaměstnavatel provést (mimo zákonných výjimek) dopočet a následný doplatek pojistného tak, aby byl zajištěn postup v souladu se zákonem.

V situacích, kdy nemusí být minimum ve zdravotním pojištění dodrženo (§ 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb.), je vyměřovacím základem zaměstnance vždy dosažený příjem. Takže v takových případech může v právních podmínkách roku 2021 činit vyměřovací základ zaměstnance relevantně i méně než 15 200 Kč.

Postupy s dopočtem a doplatkem pojistného si v dalším textu předvedeme formou příkladů.

Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance

Dodržení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků