JUDr. Michal Vítek, Ph.D.

Advokát SALAČ LEGAL s. r. o., advokátní kancelář, se specializací na nemovitostní transakce, spory a každodenní právní poradenství podnikatelským subjektům včetně oblasti pracovního práva. V advokacii je činný od roku 2012, zároveň působil také jako podnikový právník.

Téma autora:

Články autora